RTG i Naprawa Protezy

Wykonane w formie cyfrowej prześwietlenie jednego lub kilku zębów obok siebie. RTG punktowe jest możliwe do wykonania bezpośrednio podczas wizyty bez konieczności przemieszczania się pacjenta z fotela stomatologicznego.

Zdjęcie pantomograficzne

Wykonane w formie cyfrowej przeglądowe prześwietlenie wszystkich zębów. RTG panoramiczne jest możliwe do wykonania bezpośrednio podczas wizyty w pracowni rentgenowskiej znajdującej się w jednym z pomieszczeń gabinetu.

Zdjęcie cefalometryczne

Wykonane w formie cyfrowej prześwietlenie boczne czaszki. Wykonywane przy okazji konsultacji ortodontycznej w celu określenia wad zgryzu. RTG cefalometryczne jest możliwe do wykonania bezpośrednio podczas wizyty w pracowni rentgenowskiej znajdującej się w jednym z pomieszczeń gabinetu.

Sklejenie złamanej protezy

Naprawa pękniętej protezy trwa od 1,5 do 2 godzin. Usługa ta jest możliwa w tak krótkim czasie tylko w przypadku gdy technik ma wszystkie jej fragmenty, a brzegi złamania są wyraźne i nieukruszone co pozwala na idealne dopasowanie ich do siebie i precyzyjne sklejenie.

Dostawienie zęba/klamry do protezy

Usługa ta praktykowana jest w dwóch przypadkach. Pierwszy podczas gdy pacjentowi wypadnie ząb, który stanowi ciągłość protezy, którą nosi. A drugi, gdy wyniknie konieczność usunięcia zęba stałego u pacjenta, a jego brak będzie widoczny przy założeniu protezy. W obu tych sytuacjach pobierane są wyciski od pacjenta, a na ich podstawie technik uzupełnia brakujący ząb poprzez dostawienie go do protezy.